Bureau Buiting

Voor krachtig werken & leven

Aanbevelingen

‘ Als je goed uit de verf wilt komen, schilder jezelf dan niet weg ’

‘Mam, zit eens niet zo op te scheppen!’

Dat zegt mijn zoontje als ik trots over hem vertel, terwijl hij er bij staat. Zijn wangen een beetje rood, trekkend aan mijn mouw. Verlegen, omdat ik hem openlijk waardeer om wie hij is en wat hij doet. Hij heeft het niet van een vreemde. Ik heb deze pagina tot het laatst bewaard. Vraag mensen met de nodige schroom of ze iets willen schrijven voor de website. En zeg er bij dat ze zich vooral vrij moeten voelen om nee te zeggen. Benieuwd waarover mensen ‘opscheppen’ als ze het over mij hebben? Lees en kijk dan vooral verder.

‘Teams functioneren beter omdat vraagstukken bespreekbaar zijn geworden.’

Bureau Buiting zet de teams van de gemeente Dalfsen in hun kracht. Klik hier om de video te bekijken.  http://www.youtube.com/watch?v=Y9TDAnp_djA 
Medewerkers gemeente Dalfsen

‘Oog hebben voor de wijsheid van de minderheid.’

We hadden als onderwijsteam al een tijdje het gevoel dat het niet goed liep in onze overleggen. De sfeer was niet altijd aangenaam en het leverde ook niet altijd het gewenste resultaat op. We hebben Rita gevraagd om een keer bij een teamoverleg aanwezig te zijn. Dat heeft zij op een zeer professionele en prettige manier gedaan. Door haar interventies en confrontaties  gedurende het overleg wist zij een aantal, min of meer, verborgen zaken boven water te krijgen. We vergaderen nu veel efficiënter, geven elkaar op een goede manier feedback, de besluitvorming gebeurt zorgvuldig.  Wat ons vooral verder heeft geholpen is, dat Rita ons heeft laten zien hoe belangrijk het is dat iedereen gehoord wordt. Oog hebben voor de wijsheid van de minderheid. Lees verder. 
Janny Polman, docent en taakhouder organisatie, Landstede Beroepsopleidingen

‘Deelnemers voelden zich uitgenodigd om zich kwetsbaar op te stellen.’

Rita Buiting heeft voor onze afdeling een aantal teamtrainingen verzorgd, waarbij we haar hebben leren kennen als een professioneel trainer en sympathieke persoonlijkheid. Wat opviel was de deskundigheid waarmee zij, met tact en humor, zonder het doel van de training uit het oog te verliezen, wist in te spelen op afdelingsgebonden en persoonlijke problematiek. Door haar begeleiding voelden de deelnemers zich uitgenodigd om zich kwetsbaar op te durven stellen.Door de  teamtrainingen zijn wij overtuigd van het grote belang van een heldere communicatie op de werkvloer.
Team Administratie Revalidatie & Therapie, Ziekenhuis St Jansdal te Harderwijk

 ‘Rita is een inspirerend voorbeeld.’

Ik heb bij Bureau Buiting twee maal een train de trainer meerdaagse gevolgd voor Landstede. Ik heb als beginnend trainer door Rita veel aangereikt gekregen: een inspirerend voorbeeld, kennis en ervaring met diverse "uitdagingen": het werken met groepen, de opbouw van een training, het kiezen van werkvormen, het geven van goede feedback en het stellen van vragen om heldere doelen te formuleren. 
Hierbij zorgt Rita telkens voor een prettige en vertrouwde werksfeer en persoonlijke benadering van elke deelnemer. 
Ilja van Tongeren, docent, coach en trainer, Landstede

‘De schop onder de kont die ik even nodig had.’

Rita is een erg fijne coach die mij op de juiste manier heeft geprikkeld om bepaalde acties te ondernemen. De schop onder de kont die ik even nodig had. De vragen die ze stelde zorgde er voor dat ik dichter bij de kern van het 'probleem' kwam en daarmee gericht aan de slag kon. Heel prettig was de humor die ze in onze gesprekken bracht. Als je wilt uitvogelen waar precies je kracht ligt en hoe je die het beste kunt inzetten, dan is Rita daar een hele geschikte coach voor. Ik heb erg veel aan de gesprekken met haar gehad!
Lianne van der Weide, werkcoach, gemeente Hoogeveen

‘Er is meer respect voor elkaars inbreng en  bereidheid om elkaar te helpen.’

Rita heeft het team servicemedewerkers gebouwen van de afdeling Bouw en Installaties van de gemeente Zwolle begeleid. Het team en de coördinerend opzichter hadden behoefte aan een betere samenwerking. De aanpak van Rita is verfrissend, ze sluit aan op de zaken die binnen het team leven en weet de teamleden zo te prikkelen dat discussie- en verbeterpunten goed naar voren komen. Door de begeleiding hebben de teamleden meer inzicht gekregen in de samenwerking en zijn ze aan de slag gegaan met de door henzelf aangedragen verbeterpunten. Het resultaat wordt door alle medewerkers bezien en gewaardeerd. Er is meer respect voor elkaars inbreng en de bereidheid om elkaar te helpen en om feedback te geven aan elkaar is enorm toegenomen. Wanneer je als team de samenwerking wil verbeteren en tot betere teamresultaten wil komen, dan kan ik Rita als teamcoach aanbevelen! 
Barend van der Heiden, afdelingshoofd, gemeente Zwolle

'Je was positief stimulerend om toch je leermoment te pakken.'

Door de gezamenlijke training hebben we allemaal dezelfde informatie en adviezen gekregen. Dit geeft ons als team kracht. Knelpunten in communicatie komen makkelijker aan het licht. Zo had in onze groep bijna iedereen een allergie voor over-assertief gedrag en dominante mensen. Rita zorgt voor een veilige leeromgeving. Ze was positief stimulerend om toch je leermoment te pakken. Erg knap dat de rollen zo goed gespeeld werden en ook bij een aanwijzing anders opgepakt werd. Kort, bondig en een vertrouwd gevoel, dat kenmerkt Rita.We raden deze training aan bij blootstelling aan agressie en communicatieproblemen op de werkvloer.
Team Huisartsenpost Harderwijk, Medicamus 

‘We kunnen elkaar weer feedback geven op een professionele manier.’

Wij hebben geleerd weer naar elkaars kwaliteiten te kijken vanuit onze eigen kwaliteiten en krachten. Hierdoor zijn wij weer in staat om gebruik te maken van elkaar, we vullen elkaar weer aan. Daarnaast hebben we geaccepteerd dat we beide anders zijn en dat dit juist een kracht is. Nu kunnen we optimaal gebruik maken van elkaar, door elkaar tegemoet te komen en elkaar uit te dagen het beste uit jezelf te halen. We kunnen elkaar weer feedback geven op een professionele manier. Wanneer teams niet meer in staat zijn om betrekking en inhoud los te koppelen en daardoor elkaars professionele kwaliteiten niet meer zien, zouden wij Rita zeer zeker aanbevelen.
Wendy Gerrits en Harm Schraal, ABC trainers, Vitree

‘Resultaat is dat ik weet wat mij gelukkig maakt in werk.’

Met Rita heb ik in een individueel coachingstraject gedaan. Mijn ervaring is dat Rita alle aandacht voor je heeft, goed luistert en doorvraagt tot de kern van de zaak. Hierbij oordeelt ze niet, maar wijst ze je de weg naar constructief gedrag waarbij je zelf de touwtjes in handen neemt om je doel te bereiken. Haar aanpak is gestructureerd en praktisch, met ruimte voor omwegen en diepte als de situatie daar om vraagt. Daarnaast kun je met haar lachen. Resultaat is dat ik weet wat mij gelukkig maakt in werk en hoe ik dit kan bereiken. En dat ik weer dingen doe die mij energie opleveren en goed bij mij passen.
Adviseur, Waterschap Groot Salland 

'Ik kan kritisch naar mezelf kijken en beter mijn positie bepalen´

Door de coaching heb ik geleerd om kritisch naar mij zelf te kijken. Hierdoor kan ik beter mijn positie bepalen in bepaalde werksituaties. Door jouw praktische manier van werken; concrete situaties bespreken en deze tot in detail te analyseren is het vaak mogelijk gebleken om tot de kern te komen. De gesprekken heb ik als open en aangenaam ervaren.
Hemmo Knauff, Sr. Purchaser Maars

Ook zulke mooie resultaten behalen? Bel 06-25513552 of stuur een bericht naar info@bureaubuiting.nl